ACIDUM ACETICUM DILUT. 30% M/M

245712

Monograph DAC

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ACIDUM ACETICUM DILUT. 30% M/M

Gevarenaanduidingen

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
245712_EN.pdf English
245712_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
23001407 22 May 2028 English
20003460 30 Nov 2025 Nederlands
192812 30 Nov 2024 Nederlands
0191085 30 Apr 2024 Nederlands
19108501 30 Apr 2024 Nederlands
0172744 31 Oct 2022 English
0172744 31 Oct 2022 Nederlands
17274401 31 Oct 2022 Nederlands