ACIDUM ACETYLSALICYLICUM (180)

245763

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM (180)

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.

Voorzorgmaatregelen

P301 NA INSLIKKEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
245763_EN.pdf English
245763_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
23001248 19 Nov 2025 Nederlands
20003902 31 Jan 2023 Nederlands