ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM

645346

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

CRYST.

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
645346_NL.pdf Nederlands
645346_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
22002309 06 May 2026 Nederlands
21000544 31 Dec 2024 Nederlands
20000886005 28 Feb 2023 Nederlands
192073 31 Jul 2022 Nederlands
19207301 31 Jul 2022 Nederlands