ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM

245895

Monograph Ph.Eur

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

CRYST.

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
245895_NL.pdf Nederlands
245895_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
22003557 14 Sep 2025 Nederlands
22003558 14 Sep 2025 Nederlands
22001438 05 Mar 2025 Nederlands
21001368 31 Mar 2024 Nederlands
20003892 31 Dec 2022 English
20003892 31 Dec 2022 Nederlands