ACIDUM LAURINICUM

629375

Monograph huisnorm

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ACIDUM LAURINICUM

Gevarenaanduidingen

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
629375_NL.pdf Nederlands
629375_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
008150 30 Jun 2026 Nederlands
008738 26 Mar 2026 Nederlands
008486 28 May 2025 Nederlands
007553 30 Apr 2025 Nederlands
007164 30 Apr 2024 Nederlands
006811 30 Apr 2023 Nederlands