ACIDUM (S)-LACTICUM 90%

245968

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ACIDUM (S)-LACTICUM 90%

Gevarenaanduidingen

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgmaatregelen

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
245968_NL.pdf Nederlands
245968_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
008447 05 Feb 2026 Nederlands
008319 31 Jul 2025 English
008319 31 Jul 2025 Nederlands
007826 30 Sep 2024 Nederlands
007826 30 Sep 2024 English
007111 30 Apr 2023 Nederlands
007012 31 Mar 2023 Nederlands