ALUMINII SULFAS

246816

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ALUMINII SULFAS

Gevarenaanduidingen

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P313 Een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
246816_EN.pdf English
246816_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
20004545 28 Feb 2025 Nederlands
19000554 31 May 2024 Nederlands
19000554001 31 May 2024 Nederlands