BECLOMETHASONI DIPROPIONAS

599042

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

MICRONISATUM (ANHYDRICUS)

Gevarenaanduidingen

H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P308 NA (mogelijke) blootstelling:
P313 Een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
599042_EN.pdf English
599042_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
009048 19 Apr 2028 Nederlands
009048 19 Apr 2028 English
008298 31 Jul 2026 Nederlands
008298 24 Jul 2026 English
007323 30 Jun 2024 Nederlands
007323 30 Jun 2024 English