BENZOCAINUM

247669

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

(=anaesthesinum)

Gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P352 Met veel water en zeep wassen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bestandsnaam Taal Download
Batch number Vervaldatum Taal Download
21003052 05 Jun 2024 Nederlands