BORAX

247855

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

(NATRII BORAS)

Gevarenaanduidingen

H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P308 NA (mogelijke) blootstelling:
P313 Een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
247855_EN.pdf English
247855_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
21000651 30 Nov 2025 Nederlands
20000902 30 Sep 2024 Nederlands
20000902001 30 Sep 2024 Nederlands
20000902002 30 Sep 2024 Nederlands
191852001 29 Feb 2024 Nederlands
19185202 29 Feb 2024 Nederlands
19185203 29 Feb 2024 Nederlands