COFFEINUM ANHYDRICUM

249319

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

COFFEINUM ANHYDRICUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.

Voorzorgmaatregelen

P301 NA INSLIKKEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
249319_EN.pdf English
249319_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
23000642 11 Dec 2027 Nederlands
22002096 26 May 2026 Nederlands
21001749 30 Nov 2025 Nederlands
19000754001 31 Jan 2024 English
19000754004 31 Jan 2024 Nederlands
21000088 31 Jan 2024 Nederlands