Colistin Sulfate

900918

Monograph Ph.Eur

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

Colistin Sulfate

Gevarenaanduidingen

H301 Giftig bij inslikken.

Voorzorgmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
900918_NL.pdf Nederlands
900918_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
009066 12 Apr 2028 English
009065 12 Mar 2028 English
009067 12 Mar 2028 English
008910 01 Mar 2027 Nederlands
008911 01 Mar 2027 Nederlands
008912 01 Mar 2027 Nederlands
008913 01 Mar 2027 Nederlands
008727 26 Feb 2027 Nederlands
008727 14 Feb 2027 English
008912 14 Feb 2027 English
008911 06 Feb 2027 English
008913 01 Feb 2027 English
008726 26 Jan 2027 Nederlands
008726 11 Jan 2027 English
008258 01 Oct 2024 English
008257 30 Sep 2024 English
008258 30 Sep 2024 Nederlands
008259 30 Sep 2024 Nederlands
008257 14 Sep 2024 Nederlands
008521 14 Sep 2024 Nederlands
008521 10 Sep 2024 English
008256 14 Aug 2024 Nederlands
008113 30 Nov 2023 Nederlands
008114 30 Nov 2023 Nederlands
007895 31 Aug 2023 Nederlands
007896 31 Aug 2023 Nederlands