COLLODIUM 4% M/M

641596

Monograph DAC

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

COLLODIUM 4% M/M

Gevarenaanduidingen

H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
EUH019 Kan ontplofbare peroxiden vormen.

Voorzorgmaatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
P220 Van kleding/…/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Bestandsnaam Taal Download
641596_EN.pdf English
641596_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
24000749 12 Mar 2026 English
23002028 26 Jul 2025 Nederlands
22003336 19 Apr 2024 Nederlands
021000654 28 Feb 2023 Nederlands
021000654 28 Feb 2023 English