EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM PULV

900625

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM PULV

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.

Voorzorgmaatregelen

P301 NA INSLIKKEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
900625_EN.pdf English
900625_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
009020 26 May 2027 Nederlands
23001657 22 May 2026 English
23003570 22 May 2026 Nederlands
22003924 14 May 2026 Nederlands
23001657 14 May 2026 Nederlands
22001784 28 Dec 2025 Nederlands
2023040239 26 Oct 2023 Nederlands
192679001 31 May 2023 Nederlands
192679005 31 May 2023 Nederlands
21000335 31 May 2023 Nederlands
21002707 31 May 2023 Nederlands