FUROSEMIDUM

497142

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

FUROSEMIDUM

Gevarenaanduidingen

H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P308 NA (mogelijke) blootstelling:
P313 Een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
497142_EN.pdf English
497142_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
009005 22 Aug 2028 Nederlands
008893 29 May 2028 Nederlands
008534 26 Jul 2027 Nederlands
008456 05 Feb 2027 Nederlands
007654 31 Jan 2025 Nederlands
007316 31 Jul 2024 Nederlands
007024 31 Dec 2023 Nederlands
006539 30 Nov 2022 Nederlands