HYDROCORTISONI DINATRII

497258

Monograph BP

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

PHOSPHAS

Gevarenaanduidingen

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P308 NA (mogelijke) blootstelling:
P313 Een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
497258_EN.pdf English
497258_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
008714 19 Mar 2028 Nederlands
007678 30 Jun 2025 Nederlands
18H24B01 31 Jan 2023 Nederlands