IBUPROFENUM

497312

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

IBUPROFENUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.

Voorzorgmaatregelen

P301 NA INSLIKKEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
497312_EN.pdf English
497312_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
23000201 11 May 2027 Nederlands
20004502 31 Dec 2023 Nederlands
18300304 30 Nov 2022 Nederlands