KALII SORBAS (E202)

563625

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

KALII SORBAS (E202)

Gevarenaanduidingen

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P313 Een arts raadplegen.
P337 Bij aanhoudende oogirritatie:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
563625_NL.pdf Nederlands
563625_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
24000116 29 Nov 2026 Nederlands
23001012 26 Nov 2026 Nederlands
22003409 03 Feb 2026 Nederlands
20004207 30 Sep 2023 Nederlands
20004356 30 Sep 2023 Nederlands
21001391 30 Sep 2023 Nederlands
19000555 31 Dec 2022 Nederlands
19000555006 31 Dec 2022 Nederlands
20004498 31 Dec 2022 Nederlands