LIDOCAINUM

254592

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

LIDOCAINUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
254592_NL.pdf Nederlands
254592_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
23002079 22 Jun 2028 Nederlands
23003477 14 Jun 2028 Nederlands
22000398 05 Dec 2026 Nederlands
007648 30 Jun 2024 Nederlands
007648 30 Jun 2024 English
007134 30 Jun 2023 Nederlands