MENTHAE PIPERITAE

255246

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

AETHEROLEUM

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Voorzorgmaatregelen

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P352 Met veel water en zeep wassen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bestandsnaam Taal Download
255246_EN.pdf English
255246_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
23001168 13 Jan 2026 Nederlands
22002982 14 Jun 2025 Nederlands
22000613 14 Dec 2024 English
20003795 30 Jun 2023 Nederlands
19000776 30 Sep 2022 English
19000776 30 Sep 2022 Nederlands
19000776002 30 Sep 2022 Nederlands
19000776003 30 Sep 2022 English
19000776004 30 Sep 2022 Nederlands
19000776005 30 Sep 2022 English
19000776007 30 Sep 2022 Nederlands
19000776008 30 Sep 2022 Nederlands
20003991 30 Sep 2022 Nederlands