Mexiletini Hydrochloride

901021

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

Mexiletini Hydrochloride

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P330 De mond spoelen.
Bestandsnaam Taal Download
Batch number Vervaldatum Taal Download
009039 29 Apr 2029 Nederlands
008960 21 Nov 2027 Nederlands
008886 19 Nov 2027 English
008886 08 Nov 2027 Nederlands
008960 01 Nov 2027 English
008640 26 Oct 2027 English
008640 19 Oct 2027 Nederlands
008351 31 Mar 2026 Nederlands
007921 30 Sep 2025 Nederlands
007921 14 Sep 2025 English
007659 31 Aug 2025 Nederlands
007507 31 Dec 2024 Nederlands