Kwaliteitsbeheer

Kwaliteitsbeheer is een uiterst dynamisch proces en wij nemen het bij Duchefa dan ook zeer serieus. De afdeling kwaliteitsbeheer bestaat uit het hoofd kwaliteitsbeheer, de apotheker kwaliteitsbeheer en vijf medewerkers kwaliteitsbeheer. De afdeling is verantwoordelijk voor het naleven van de vereiste ISO 9001:2015, GMP, GDP en NVZA-KNMP standaarden en regelgeving.

De belangrijkste dagelijkse activiteiten die op de afdeling worden uitgevoerd zijn het coördineren van zowel interne als externe audits, het toezicht houden op de samenwerking tussen de diverse afdelingen vanuit een QA-perspectief, het vrijgeven van grondstoffen en verpakkingsmaterialen en het opstellen van analysecertificaten en veiligheidsinformatiebladen.

Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor diverse controlerende taken zoals het handhaven van de Standard Operating Procedures, het organiseren en coördineren van dagelijkse kwaliteitsinspecties, het registreren van interne en externe klachten en het opstellen en in stand houden van kwaliteitseisen voor primaire en secundaire verpakkingsmaterialen.

De interne kennis en kwaliteits- en risicobeheersing wordt toegepast door de afdeling kwaliteitsbeheer als richtlijn voor de uitbestede activiteiten van Duchefa en de aankoop van grondstoffen, door leveranciers en dienstverlenende partijen te beoordelen. Het is ons beleid om onze klanten tijdig en nauwkeurig te informeren over productspecificaties en –veiligheid.